รายละเอียดของหมวกแก๊ปจากทางลูกค้านั้นลูกค้า samitivej ได้ติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดงานผลิตหมวกของโรงงานผลิตหมวกของเราโดยอยากได้แบบหมวกตามที่ลูกค้าส่งมาโดยแบบหมวกนั้นลูกค้าได้ส่งตัวอย่างรูปภาพแบบหมวกมาให้ทางฝ่ายขายได้ตีราคาโดยลักษณะของหมวกนั้นเป็นหมวกแก๊ปที่มีการตัดต่อด้านข้างหมวก 2 สีด้วยกัน โดยลูกค้าอยากได้งานปักด้านหน้า 1 ตำแหน่ง ทางฝ่ายขายได้ตีราคาหมวกให้กับลูกค้าโดยจำนวนในการสั่งผลิตครั้งนี้อยู่ที่ 200 ใบด้วยกัน โดยลูกค้าได้ตกลงกับราคาหมวกของทางโรงงานผลิตหมวกของเราโดย

     เราได้ทำการขึ้นตัวอย่างหมวกเป็น artwork ให้กับลูกค้าได้ดูตัวอย่างโดยเนื้อผ้าที่ทางลูกค้าได้เลือกนั้นเป็นเนื้อผ้า Cotton Peat เป็นเนื้อผ้าคุณภาพดีที่ลูกค้านิยมสั่งผลิตหมวก โดยแบบหมวกของลูกค้านั้นเป็นการตัดต่อชิ้นผ้าโดยสีที่ลูกค้าได้เลือกนั้นมี 2สีด้วยกันคือ สีน้ำตาลอ่อน และสีเขียวแก่ โดยสีเขียวแก่นั้นจะเป็นสีหลักของหมวก และสีน้ำตาลอ่อนนั้นเป็นสีที่เป็นชิ้นผ้าติดลงตรงด้านข้างตัวหมวกและปีกหมวก โดยส่วนด้านงานปักหมวกนั้น ลูกค้าได้ปักคำว่า samitivej we care  โดยใช้ด้ายปักสีน้ำตาลอ่อนปักลงไปด้านหน้าของตัวหมวก

 
รับทำเสื้อ หมวก ร่ม
รับทำเสื้อ หมวก ร่ม
รับทำกระเป๋าผ้า ของพรีเมี่ยม