แบบหมวกฮิปฮอปของลูกค้าได้ส่งให้ฝ่ายขายของเราเพื่อต้องการสั่งทำของพรีเมี่ยมเป็นหมวกฮิปฮอปเพื่อนำไปจำหน่ายในงานที่จัดขึ้นโดยแบบรายละเอียดหมวกนั้นเป็นหมวกฮิปฮอป แบบปรกติทั่วไป เป็นหมวกสีล้วนทั่งใบเนื้อผ้าที่ใบผลิตนั้นเป็นเนื้อผ้าCotton Peat เนื้อผ้าที่ใช่ผลิตหมวกมากที่สุด สีหมวกที่ลูกค้าได้เลือกนั้นเป็นหมวกสีดำล้วนทั้งส่วนปีกหมวก ตัวหมวก และรายละเอียดอื่นๆทั้งกระดุม และรูระบายอากาศ  เป็นแบบหมวกที่ไม่มีรายละเอียดมากมายแต่จะมีจุดเด่นในส่วนของงานปักหมวกโดยรายละเอียดงานปักหมวกใบนี้นั้นจะมี 2 ตำแหน่งเด่นๆด้วยกัน คือในส่วนด้านหน้าและส่วนด้านหน้าหลังหมวกในส่วนด้านหน้าหมวกจะเป็นงานปักนูนแบบรองโฟม ปักโลก็คำว่า HOG และในส่วนด้านหลังหมวกเป็นงานปักแบบโค้งปักคำว่า HOUSE OF GRIFFIN ปักด้วยด้ายสีขาว และในส่วนสายปรับขนาดลูกค้าได้เลือกสายแบบสเนป6รู ซึ่งเป็นแบบมาตรฐานของหมวกฮิปฮอป ในการทำหมวกครั้งนี้ลูกค้าได้สั่งทำหมวกเพื่อนำไปจำหน่ายในงานที่ทางลูกค้าได้จัดขึ้นเพื่อทำเป็นของพรีเมี่ยม จำนวนในการผลิตหมวกครั้งนี้นั้นมีอยู่ 200 ใบ

รับทำเสื้อ หมวก ร่ม
รับทำเสื้อ หมวก ร่ม
รับทำกระเป๋าผ้า ของพรีเมี่ยม