โดยเรารับทำตลับยา ให้กับลูกค้าเพื่อใช้เป็นของพรีเมี่ยมไว้ใส่ ยาหรือของชนิดเล็ก โดยสามารถแยกหมวดหมู่ได้สิ่งของได้โดยตลับยานั้นผลิตขึ้นจากพลาสติก โดยลูกค้าสามารถกำหนดช่องได้ตามต้องการว่าต้องการช่องใส่ยาเป็นจำนวนกี่ช่องโดยลูกค้าส่วนใหญ่ที่ผลิตตลับยานั้นเป็นลูกค้าจากทางโรงพยาบาลหรือลูกค้าต้องการนำไปใช้เป็นของพรีเมี่ยมเพื่อแจกในงานต่างๆ และเรายังสามารถเพิ่มความสวยงามให้ตลับยาของลูกค้าด้วยการสามารถเลือกสีของตลับยาได้ และยังสามารถสกรีนแบบไล่สีได้ตามต้องการโดยลูกค้าสามารถเลือกแบบหรือใช้โ,โก้เพื่อใช้ในงานสกรีนได้ โดยตลับยาของทางโรงงานผลิตของพรีเมี่ยม เรามีหลายแบบหลายทรงให้เลือกกันโดยมีทั้งแบบสี่เหลี่ยม แบบวงกลม และยังสามารถกำหนดช่องได้ตามต้องการลูกค้าที่ต้องการผลิตตลับยา สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับทางฝ่ายขายได้

  

รับทำเสื้อ หมวก ร่ม
รับทำกระเป๋าผ้า ของพรีเมี่ยม